Kryeministrat shqiptarë në Perandorinë Osmane:

40 Vezirët e Mëdhenj të Perandorisë Osmane me origjinë shqiptare

40 Vezirët e Mëdhenj të Perandorisë Osmane me origjinë shqiptare

Kryeministrat shqiptarë në Perandorinë Osmane:

 
01. Ahmet Pasha | 1475 – 1479
02. Daut Pasha | 1483 – 1496
03. Haim Ahmet Pasha | 1496 – 1514
04. Ahmet Pashë Dukagjini | 1514 – 1515
05. Ibrahim Pasha | 1523 – 1536
06. Ajaz Mehmet Pasha | 1536 – 1539
07. Lutfi Pasha | 1539 – 1541
08. Rustem Pasha | 1544 – 1552, 1555- 1560
09. Kara Ahmet Pasha | 1553 – 1555
10. Semiz Ahmet Pasha | 1579 – 1580
11. Koxha Sinan Pasha | 15~6 – 1596
12. Ferad Pasha | 1591 – 1592
13. Merre Husein Pasha | 1601 – 1602
14. Jemishxhi Hasan Pasha | 1602 – 1603
15. Kujxhu Murat Pasha | 1606 – 1611
16. Nasuh Pasha | 1611 – 1614
17. Ohrili Husein Pasha | 1621
18. Hasan Pasha | 1624
19. Taban Mehmet Pasha | 1631 – 1637
20. Mustafa Pashë Kamekeshi | 1637 – 1644
21. Xhixhan Mehmet Pasha | 1644 – 1645
22. Kara Mustafa Pasha | 1649 – 1650, 1655
23. Tarhanxhu Mustafa Pasha | 1652 – 1653
24. Qypyrli Mehmet Pasha | 1656 – 1661
25. Fazlli Ahmet Pasha Qypyrliu | 1661 – 1676
26. Fazlli Mustafa Pasha Qypyrliu | 1676 – 1690
27. Ali Pashë Arabaxhiu | 1691 – 1692
28. Hysen Qypyrliu | 1697 – 1702
29. Dalltaban Mustafa Pasha | 1702 – 1703
30. Numan Pashë Qypyrliu | 1710
31. Haxhi Halil Pashë Shqiptari | 1716 – 1717
32. Ivaz Zade Halil Pasha | 1770
33. Alemdar Bajraktar Mustafa Pasha |
34. Memish Pasha | 1808 – 1809
35. Gjiritli Mustafa Nail Pasha | 1853, 1854, 1857
36. Mehmet Ferit Pashë Vlora | 1902 – 1908
37. Misirli Said Halim Pasha | 1913 – 1917
38. Ahmet Izet Pasha | 1918
39. Demat Ferit Pasha | 1919 – 1920
 
Shqiptarët qeverisën Perandorinë Osmane si kryeministra për një periudhë prej 150 vitesh.
Disa prej Sulltanëve dhe Sulltaneve kanë qenë rusë, grekë, serbë, bullgarë… etj…
Sulltanët kanë qenë vetëm turq, osman. Ndërsa kryevezirët kanë qenë turq e shqiptar ka pasë edhe boshnjakë, serbë etj. (shenim nga Saimir Xhemali)
.
Etnia e 292 Vezirëve të Mëdhenj të Perandorisë Osmane

Etnia e 292 Vezirëve të Mëdhenj të Perandorisë Osmane

Marre nga Nuri i Fb i Andrit Spahiu, 3 shkurt 2021
Ju mund të ndiqni çdo përgjigje për këtë term nëpërmjet RSS 2.0 feed. Ju mund të lini një përgjigje , ose Ndiqni nga faqja e juaj. Kategoria: Gazeta  Etiketat: ,

Lini një Përgjigje

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook