Poezi të zgjedhura (1990-2020) – nga Gëzim Hajdari

Gezim Hajdari - Poesie Scelte 1990-2020

Gezim Hajdari – Poesie Scelte 1990-2020

Poezi të zgjedhura (1990-2020)

nga Gëzim Hajdari

Kushti për të qenë migrant
në zërin e më të njohurit poet bashkëkohor shqiptar
Botim dygjuhësh Italisht/Shqip – Me pasthënie nga Andrea Gazzoni
Faqe 520 – Çmimi 18,00 €  -  ISBN 9788836290833
 
Tridhjetë vjet është harku kohor që mbulojnë “Poezitë e zgjedhura 1990-2020″. Intervali i datave që nis në mënyrë të qartë prej vitit në të cilin filloi çmontimi i regjimit diktatorial shqiptar, një moment vendimtar në të cilin poeti Hajdari hedh shikimin në dy drejtime: mbas, drejt sfondit historik, mitik dhe antropologjik të vendit të vet të origjinës, ku ne gjejmë vlerat që duhen rikuperuar me krenari për të tashmen dhe të ardhmen; dhe para, drejt një të ardhmeje të zymtë që duket se mbingarkon shpresën në mungesa e një shkëputjeje të vërtetë me bashkëpunëtorët dhe veglat e pushtetit. [...]
Mbas tre dekada shkrime migrante në Itali, Hajdari rezulton autori i vetëm që me kalimin e kohës ka thurur, fragment mbas fragmenti, një vepër të vërtetë, një korpus që pasurohet me korrespondenca të brendshme e të jashtme e që ndrron ekuilibër mbas çdo botimi të ri. [...] Këngëtar mesdhetar, poeti sa shqiptar edhe italian, Hajdari na paraqet atë njeriun e huaj që rritet brenda nesh. Dhe ndërsa bëhet i vetëdijshëm për këtë rritje, është fisnikëria e tij që bëhet edhe e jona.
Shkëputur nga Pasthënia e Andrea Gazzonit
 
Gëzim Hajdari është poeti më i madh shqiptar i gjallë dhe një ndër poetët e mëdhenj bashkëkohorë. Ai lindi në një familje të ish-pronarë tokash pasuritë e të cilëve u konfiskuan gjatë diktaturës komuniste të Enver Hoxhës. Gjatë veprimtarisë së tij intensive si politikan dhe gazetar i opozitës në Shqipëri, ai denoncoi publikisht krimet e nomenklaturës së vjetër komuniste të Hoxhës dhe regjimeve post-komuniste. Ai shkruan në dygjuhë shqip dhe italisht. Në shtëpinë botuese “Besa” ka botuar “Rroftë gjeli i fshatit komunist”, Maldiluna / Dhimbjehene, Spine nere / Gjemba te zinj, Stigmate / Vragë, I canti dei nizam, Corpo presente, Muzungu, Peligòrga dhe dy përmbledhje me poezi të zgjedhura.
.
Gëzim Hajdari Portonovo 2007

Gëzim Hajdari Portonovo 2007

Poesie scelte – Poezi të zgjedhura

di Gëzim Hajdari

La condizione dell’essere migranti
nella voce del massimo poeta albanese contemporaneo
Edizione bilingue italiano/albanese
Postfazione di Andrea Gazzoni
PP. 520 – Prezzo 18,00 €  – ISBN 9788836290833
.
Trent’anni è l’arco di tempo coperto dalle Poesie scelte 1990-2020. L’intervallo di date significativamente parte dall’anno in cui ha inizio il crollo del regime dittatoriale albanese, momento cruciale a partire dal quale Hajdari getta lo sguardo in duplice direzione: all’indietro, verso il fondo storico, mitico e antropologico della sua terra d’origine, nel quale si ritrovano valori da recuperare con orgoglio per il presente e l’avvenire; in avanti, verso un futuro cupo che pare travolgere la speranza in mancanza di una rottura vera con le complicità e i sotterfugi del potere. [...] Al vaglio di tre decenni di scritture migranti in Italia, Hajdari risulta l’unico autore che nel tempo abbia composto, frammento su frammento, una vera e propria opera, un corpus che si arricchisce di rispondenze interne/esterne e cambia equilibrio a ogni nuova aggiunta. [...] Cantore mediterraneo, poeta albanese e italiano, Hajdari ci raccomanda all’uomo straniero che cresce dentro di noi. E nel farsi consapevole di questa crescita è la sua nobiltà, e la nostra.
dalla Postfazione di Andrea Gazzoni
.
Gëzim Hajdari è il massimo poeta albanese vivente e uno dei maggiori poeti contemporanei. È nato in una famiglia di ex proprietari terrieri i cui beni sono stati confiscati durante la dittatura comunista di Enver Hoxha. Nel corso della sua intensa attività di esponente politico e di giornalista d’opposizione in Albania, ha denunciato pubblicamente i crimini della vecchia nomenclatura comunista di Hoxha e dei regimi post-comunisti. Bilingue, scrive in albanese e in italiano. Per Besa ha pubblicato Evviva il canto del gallo nel villaggio comunista, Maldiluna / Dhimbjehene, Spine nere / Gjemba te zinj, Stigmate / Vragë, I canti dei nizam, Corpo presente, Muzungu, Peligòrga e due raccolte di poesie scelte.
.
Ju mund të ndiqni çdo përgjigje për këtë term nëpërmjet RSS 2.0 feed. Ju mund të lini një përgjigje , ose Ndiqni nga faqja e juaj. Kategoria: Gazeta  Etiketat: , , , ,

Lini një Përgjigje

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook